POLSKI ENGLISH français MAGYAR
Profesjonalne usługi IT dla kancelarii prawnych

Informacja o realizacji działania 6.1 "Paszport do eksportu".

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma "Software Q" Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach działania 6.1 "Paszport do eksportu".

Dofinansoweanie jest realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacja na innowację. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na temat funduszy europejskich na stronach:
www.poig.gov.pl www.parp.gov.pl www.mir.gov.pl